OPTIX® Super High Impact Acrylic (Plazcryl Super)

OPTIX® Super High Impact Acrylic (Plazcryl Super)

מידע

לוח PLAZCRYL Super עם גמישות גבוה יותר מתאים ללוחיות מספר רכב, תאורה ויישומים אחרים שבהם נדרשות תכונות מכניות כגון גמישות גבוה , סף שבר גבוה.

צבעים קיימים

No data was found
  • הצבעים על המסך עשויים שלא לשקף התאמות מדויקות ללוחות פיזיים.
  • יש לבדוק זמינות המוצרים במלאי בזמן ההזמנה

קטלוגים לסדרה

גלריה