POLYMATTE

מידע

גידולים בעלי חופת צמחים גבוהה וצמחי נוי בעלי חופה קטנה יכולים לנצל אור מפוזר טוב יותר מאשר אור ישיר.

לוחות  ™Polygal® Polymatte מספקים 77% העברת אור ו-100% פיזור אור.

צמחים מייצרים מזון מאור ועל כן אחוז העברת האור חשוב ביותר. צמחים החשופים לאור ישיר (ללא דיפוזיה) מייצרים את רוב המזון שלהם מהעלים העליונים הפונים לשמש. בסופו של דבר, אור מפוזר מספק אור לכל העלים שבהם הפוטוסינתזה מוגברת וכתוצאה מכך ייצור מזון צמחי גדול יותר. התוצאה הסופית היא התפתחות צמחית גבוהה ומאוזנת בכל שטח החממה.

צבעים קיימים

POLYMATTE
  • הצבעים על המסך עשויים שלא לשקף התאמות מדויקות ללוחות פיזיים.
  • יש לבדוק זמינות המוצרים במלאי בזמן ההזמנה

קטלוגים לסדרה

גלריה