איכות וסביבה
תקינה וסביבה

איכות וסביבה

מדיניות הייצור - ISO 14001

ששת אתרי הייצור של פלסקולייט בעולם מחויבים לפעול לפי ISO 14001
הם צורכים אנרגיה חשמלית בלבד לכל צרכיהם.
הם מקורים בחומרים מבודדים, וחלונותיהם מזוגגים בלוחות "פוליגל" שקופים להקטנת צריכת החשמל למאור, ומיזוג אויר באולמות הייצור.
הטיפול בפסולת חומרי הגלם ותהליכי הייצור כולל מחזור 95% עוד בשלב הייצור, והשאר משווק למפעלי פלסטיק אחרים כחומר גלם לפעילותם.
הפסולת הנוזלית, שאינה רעילה, מטוהרת בדרכה למערכת השופכין המוסדרת הארצית.
הפסולת הביתית – מועברת למכוני טיפול בפסולת ביתית.
אריזות, משטחי עץ, פרופילי מתכת – מנוצלים לצרכי הייצור, האריזה והאחסון באתריה, או משווקת למפעלים אחרים המסוגלים לעשות בה שימוש.

למען איכות הסביבה

דשנות – המשך החיים על כדור הארץ וקיומו של האדם בעתיד הם אתגר גדול העומד בפני הדור החיי היום בו. פעילותנו, משנה באופן מכוון את הסביבה הפיזית והביולוגית ליתר התאמה לצרכינו. לא היה בעובדה זו כדי להוות גורם לדאגה, אך הגענו למצב שבו השפעתנו על הסביבה כה גדולה שהיא מביאה לאפקטים סביבתיים שיקשה עלינו (טכנית ופיננסית) לתקן בעתיד.
פלסקולייט פיתחה שורה של מוצרים מיוחדים לקירוי חממות, בתי גידול לדגים, ומפעלי טיפול בזבל בהמות המביאה להגברת התפוקה מצד אחד, והקטנת הצורך בשטחים לגידול מצד שני.
לוחות "פוליגל" תורמים לצמצום הצריכה באנרגיה הן למיזוג אוויר והן למאור. הם עבים ומרובי תאים ולכן מבודדים מפני איבוד חום בחורף וחדירת חום בקיץ בדרך של הולכה. צבעיהם כאלה המונעים חדירת קרינה מחממת ובו בזמן האור עובר ומקטין את צריכת החשמל למאור במשך היום.
חשיפה לקרינת UV תורמת להגברת הופעתן של מחלות שמחוללן פגמים בחומר התורשתי (כגון סרטן) עצמו או בתהליכים הרבים בו הוא משתתף. יחד עם זאת לא ניתן להתנזר מחשיפה לשמש לאורך זמן, ובכך להימנע מחלק ממנעמי החיים.
לוחות "פוליגל" חוסמים כליל מעבר קרינת UV, ולכן הם אידיאלים לקירוי מתקנים בהם מתקיימת פעילות ציבורית מרובת משתתפים, וכן כהגנה על מוצרים רגישים.
לטיפול במוצרי פסולת פנים רבות. ראשית יש להקצות שטחים יקרים לאחסון וטיפול בהם. שנית הם דורשים אנרגיה רבה של כלים מכאניים כבדים, רכבי הובלה ועוד לתפעולם.
מחזור חייהם של לוחות "פוליגל" הוא בן 15-20 שנה, והם ממוחזרים במלואם (95%) בתעשיות הפלסטיק השונות, ובכך מקטינים את העומס על אתרי פינוי פסולת העמוסים דיים, ובעתיד אך יגבר העומס עליהם.
ניקיונם במים בלבד, וללא צורך בתחזוקה נוספת, מביאים באופן עקיף להקטנת זיהום אוויר ומים.
שלושת אתרי הייצור של פוליגל בעולם מחויבים לפעול לפי ISO 14001
הם צורכים אנרגיה חשמלית בלבד לכל צרכיהם.
הם מקורים בחומרים מבודדים, וחלונותיהם מזוגגים בלוחות "פוליגל" שקופים להקטנת צריכת החשמל למאור, ומיזוג אויר באולמות הייצור.
הטיפול בפסולת חומרי הגלם ותהליכי הייצור כולל מחזור 95% עוד בשלב הייצור, והשאר משווק למפעלי פלסטיק אחרים כחומר גלם לפעילותם.
הפסולת הנוזלית, שאינה רעילה, מטוהרת בדרכה למערכת השופכין המוסדרת הארצית.
הפסולת הביתית – מועברת למכוני טיפול בפסולת ביתית.
אריזות, משטחי עץ, פרופילי מתכת – מנוצלים לצרכי הייצור, האריזה והאחסון באתריה, או משווקת למפעלים אחרים המסוגלים לעשות בה שימוש.

חסכון באנרגיה - מיזוג אוויר ומאור

לוחות "פוליגל" תורמים לצמצום הצריכה באנרגיה הן למיזוג אוויר והן למאור. הם עבים ומרובי תאים ולכן מבודדים מפני איבוד חום בחורף וחדירת חום בקיץ בדרך של הולכה. צבעיהם כאלה המונעים חדירת קרינה מחממת ובו בזמן אור עוברם ומקטין את צריכת החשמל למאור במשך היום.