פריסת לוחות בתוכנית גג

פריסת לוחות בתוכנית גג

flat1 - פלסקולייט | Plaskolite פריסת לוחות בתוכנית גג

 

flat2 - פלסקולייט | Plaskolite פריסת לוחות בתוכנית גג

flat profile3 - פלסקולייט | Plaskolite פריסת לוחות בתוכנית גג

flat profile4 - פלסקולייט | Plaskolite פריסת לוחות בתוכנית גג

kipot - פלסקולייט | Plaskolite פריסת לוחות בתוכנית גג

לוחות פוליגל מאפשרים גמישות רבה בתבנית הצבתם בגג או בקיר המבנה. יחד עם זאת שמירה על עקרונות "תוכנית גג" מביא להשגת איכויות נוספות רצויות.

עקרונות "תוכנית גג" בקירוי שטוח, קמור, קירות מסך וחלונות:

כיווניות – הלוחות יוצבו על הגג כך שכיוון ציר האורך של  צלעותיהם  יהיה במקביל לכיוון השיפוע [1].

תבניתיות הקירוי– בצידי המבנה (גמלונים) ימוקמו פרופילי חיבור ("מתחילים במחבר ומסיימים במחבר") [1].

אחידות המראה–  רוחב הלוחות אחיד בכל המשטח המקורה. במידת הצורך ישונה רוחב שני הלוחות בגמלונים בלבד [2].

הקטנת הרשתיות (grid) – במבנים תמוכי מרישים, יש לתכנן שחלק מהמחברים ימוקמו על האגדים או העמודים או בקו העובר מעליהם [3].

הקטנת הפחת – יש לתכנן שימוש בלוחות "אקונומיים" ברוחב 70 ס"מ, 105 ס"מ או 120 ס"מ כדי להפחית את עלויות הקירוי כתוצאה מפחת חיתוך לוחות.

עקרונות "תוכנית גג" בקירוי רב-פאונים (פירמידות):

כיווניות – הלוחות יוצבו על הגג כך שכיוון ציר האורך של צלעותיהם יהיה במקביל לכיוון השיפוע [4].

תבניתיות הקירוי – בצידי הפאה ימוקמו לוחות ("מתחילים בלוח ומסיימים בלוח") [5].

אחידות המראה – מספר הלוחות המקרים פאה יהיה אי זוגי, כך שמרכז הפאה יעבור במרכז הלוח האמצעי [6], או שמספר הלוחות המקרים פאה יהיה זוגי, כך שבמרכז הפאה ימוקם מחבר [7].

הקטנת הרשתיות (grid) – במבנים תמוכני מרישים, יש לתכנן שחלק מהמחברים ימוקמו על האגדים או העמודים או בקו העובר מעליהם [3].

הקטנת הפחת – יש לתכנן שימוש בלוחות "אקונומיים" ברוחב 70 ס"מ , 105 ס"מ או 120 ס"מ כדי להפחית את עלויות הקירוי כתוצאה מפחת חיתוך לוחות.

עקרונות "תוכנית גג" בקירוי כיפות, חרוטים, ומבנים אליפטיים (ביצתיים) אחרים:

כיווניות – הלוחות יוצבו על הגג כך שכיוון ציר האורך של צלעותיהם יהיה במקביל לכיוון השיפוע [8].

אחידות המראה – חלוקת הלוחות רדיאלית [9].

הקטנת הרשתיות (grid) – במבנים תמוכי מרישים, יש לתכנן שחלק מהמחברים ימוקמו על האגדים או העמודים או בקו העובר מעליהם [3].

הקטנת הפחת – יש לתכנן שימוש בלוחות "אקונומיים" ברוחב 70 ס"מ , 105 ס"מ או 120 ס"מ כדי להפחית את עלויות הקירוי כתוצאה מפחת חיתוך לוחות.