קירוי מואר ידיעות אחרונות

קירוי מואר ידיעות אחרונות

מבנה בית הדפוס  הראשי של ידיעות אחרונות (הגדול במזרח התיכון) בא. תעשיה במערב ראשון על כביש 20 , שידרג את הגג שלו והותקנו בו 750 מ"ר של "פנס" (כינוי לפתח אור טבעי) במרכז הגג .

ה"פנס" מאפשר הכנסת אור טבעי לשטח המבנה , ככל שגג המבנה  גבוה יותר וה "פנס" במרכזו  כך ייכנס אור רב יותר לשטח גדול יותר בתוך המבנה.

עובדי הדפוס והתפעול במקום זוכים למנת אור טבעי במהלך שעות האור  , אור טבעי ידוע כגורם מעודד בחקר העבודה ובעל השפעה חיובית על העובדים ועל יעילות העבודה.

אור טבעי –  נעים בעין יותר מתאורה מלאכותית מה גם שהבונוס הוא חיסכון באנרגיה על ידי אי שימוש בתאורה מלאכותית בשעות האור במהלך היום.

המוצר : מערכת טופגל בעובי  10 מ"מ בשני גוונים חלבי וברונזה

שיטת חיבור  – נושא עצמו וכבלים

 

קבלן ביצוע  – נשר יזמות התקנות בע"מ בניהול יוסי קמחי 052-2974973